Vier werkgroepen landsdienarenbestand geïnstalleerd

4 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Eén van de belangrijkste taken van Public Sector Reform (PSR) is om de loonsom van het overheidsapparaat te verminderen. Deze bedraagt volgens minister Bronto Somohardjo momenteel 14 procent van het bruto binnenlands product (BBP). Hij streeft ernaar deze in 2024 terug te brengen naar 7 procent.

Om een “productief en efficiënt functionerend” overheidsapparaat, met daarbij meegenomen hervorming van het landsdienarenbestand, te bewerkstelligen zijn er vier werkgroepen geïnstalleerd. “Het landsdienarenbestand is al lang aan hervorming toe. Helaas zijn er door de jaren heen meer personen dan noodzakelijk in dienst genomen”, aldus Somohardjo. Volgens hem was er tussen 2015 en 2020 zelfs een “explosieve groei” van zeventienduizend nieuwe ambtenaren.

“Een betere, efficiëntere en slankere overheid zal ten goede zijn van heel Suriname”

De regering heeft intussen het uitvoeringsplan PSR goedgekeurd. Twee belangrijke activiteiten daaruit zijn de verplichte registratie van landsdienaren en het aanbieden van stimulus pakketten. “Ik ben ervan overtuigd dat jullie hard aan de slag gaan voor een betere, efficiëntere en slankere overheid wat ten goede zal zijn van heel Suriname”, hield hij de leden van de vier werkgroepen voor.

Taken

De werkgroep Absorptie ambtenaren in de private sector wordt geleid door W. Hiralal (naam voluit schrijven) Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Biza en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en zal voornamelijk het contact moeten onderhouden met de particuliere werkgevers- en bedrijfsorganisaties.

  1. Thomas(naam voluit schrijven) is voorzitter van de werkgroep Communicatie en overleg, die bestaat uit vertegenwoordigers van Biza, kabinet van de president en AWJ. De voornaamste taken zijn in overleg treden met vakorganisaties, departementale actoren, het bedrijfsleven en overige actoren.

De werkgroep Data en research moet personele bestanden actualiseren, datasystemen ontwikkelen, data verzamelen en analyseren aan de hand van landsdienarenregistraties en bouwstenen aanreiken voor de digitalisering van personeelsinformatie, waaronder geautomatiseerde bezoldigingssystemen en het in kaart brengen van de administratieve organisatie en processen. J. Ramsaran van Biza is voorzitter en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van Financiën en Planning, Biza en het kabinet van de president.

De voornaamste taken van de werkgroep Regelgeving en richtlijnen zijn het tot stand brengen van regelgeving, het formuleren van richtlijnen en draaiboeken voor de uitvoering van PSR-activiteiten, het wijzigen van onder meer de Personeelswet en de Ambtenarenpensioenwet. S. Boldewijn is belast met de leiding en wordt geassisteerd door vertegenwoordigers van Biza, Justitie en Politie en vakbondsman Michael Miskin.