Vlotte start politie opleiding

3 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 03 maart 2022- Vorig week hebben 287 rekruten een aanvang gemaakt met de basispolitie opleiding. Het hoofd van de Politie-academie, Maureen Palmtak, zegt dat de grootste angst is voorkomen nl. dat geen enkel rekruut het Covid-19 virus heeft opgelopen. Volgens Palmtak verloopt het programma goed.

Tijdens de introductieperiode zijn aan de orde gekomen, het aanleren van de basisdiscipline, de groepsdynamiek, toetsing van de mentaal-fysieke gesteldheid en stressbestendigheid alsook het aanwakkeren van het nationalistisch gevoel. Verder geeft Palmtak aan dat de rekruten opgeleid worden tot aspirant-agent van politie.

De politie heeft als kerntaak de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen. Verder nog de opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welke bij overtreding straf is gesteld.

Minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi gaf eerder aan dat het de bedoeling is dat deze lichting in een rap tempo ingezet zal worden ter ondersteuning van de politie. Diverse keren hebben DNA-leden onder meer Mahinder Jogi en Asis Gajadien van de VHP, aandacht gevraagd voor het criminaliteitsvraagstuk en het schrijnend te kort bij KPS. De JusPol minister heeft vaker aan de bel getrokken, maar omdat er onvoldoende financiële middelen waren om zaken te bewerkstelligen.

Onlangs heeft de bewindsman aangegeven dat zijn collega van Financiën en Planning Armand Achaibersingh de toezegging heeft gedaan voor middelen die nodig zijn voor het Korps en diensten bij Justitie en Politie.