Volksgezondheid betreurt aanpak medische staf AZP

17 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 17 april 2022- Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag 16 april 2022 duidelijk gemaakt niet te zijn gediend van het communiqué van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waarin wordt gewaarschuwd dat afbouw van de zorg reëel is en dat “lijden en overlijden” niet zijn uitgesloten als dat gebeurt. In zijn verklaring wordt aangegeven dat een medisch stafbestuur niet de gesprekspartner is van het ministerie. In het communiqué was gesteld dat verschillende leden van het AZP-stafbestuur, vakgroepen en hun hoofden, meerdere malen signalen hebben gegeven aan de regering. Benadrukt wordt dat suggesties aan het ministerie over de zorg “altijd welkom zijn bij ons, uiteraard met medeweten/instemming van de ziekenhuisdirectie”.

De medische staf van AZP had zich volgens het departement tot zijn ziekenhuisdirectie moeten wenden. “Elk medisch stafbestuur van ieder ziekenhuis heeft een eigen taak in de zorg, met name in het ziekenhuis waar de artsen te werk zijn gesteld. Overleg, regelmatig overleg zelfs, met hun directie zou een gangbaar patroon moeten zijn. Zo komt men dan ook te weten welke zaken vanuit de directie van het ziekenhuis of vanuit het ministerie worden besproken en in gang zijn gezet dan wel aangepakt”.

De problemen in de zorg worden niet ontkend door het ministerie van Volksgezondheid, die opmerkt dat “in zijn algemeenheid verwoesting nu eenmaal sneller gaat dan de wederopbouw, zeker als er geen financiële middelen zijn”. Ook wordt onomwonden gesteld dat ziekenhuisdirecties primair verantwoordelijk zijn voor zowel de personele invulling als alle randvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om optimale zorg te bieden. Het ministerie en de regering zijn wel eindverantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en het garanderen voor de toegang tot medische zorg. Het grootste probleem volgens het ministerie is het ontbreken van financiële middelen wat zijn weerslag heeft gehad op de zorg.

“We zijn nog niet helemaal uit die problemen, maar er wordt gestaag aan gewerkt”. Ook wordt aangetekend dat elke regering wereldwijd ook te kampen heeft met de enorme schade aan de gezondheidszorg door Covid-19. Het departement wijst erop dat vanaf het aantreden van het huidig kabinet, Volksgezondheid bezig is geweest om de torenhoge schulden die zijn achtergelaten in te lopen.

Het ministerie geeft verder aan dat straling en Armulov-behandelingen vanaf 2018 niet zijn betaald en ook waren er  bij diverse instanties openstaande schulden van in de miljoenen Surinaamse en Amerikaanse dollars en euro’s. Vanaf 2018 waren ook de contributies aan de Wereldgezondheidsorganisatie niet betaald. “Dit is maar het topje van de ijsberg. We zijn in staat geweest om door prudent beleid intussen een aantal essentiële zaken in de zorg te realiseren.”

Ook zijn de ligdagtarieven, die sinds 2014 onaangeroerd waren gebleven, in nog geen tien maanden met 290 procent aangepast. Verder zijn overige medische diensten en de honoraria van dienstverleners, onder wie specialisten, artsen, ondersteunende diensten, zoals laboratoria en radiologie, in 2021 aangepast. Het ministerie noemt andere verworvenheden, zoals aanschaf van equipment voor de NICU, financiële ondersteuning aan de cardio-thoracale zorg, de aanschaf van een hypermoderne CT-scan, toestemming voor de afbouw van het Suriname Eye Centre en de renovatie en moderne upgrade van de Spoedeisende Hulp in het AZP.

Ook worden binnenkort negen ambulances gedistribueerd onder de diverse instellingen. “Er zijn nog veel meer projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt, inclusief het macrobeleid in de gezondheidszorg.” Over twee maanden moet het assessment rapport af zijn, waarvoor Volksgezondheid deskundigen om een finaal advies heeft gevraagd over “brandende issues”, waaronder een passend zorgverzekeringsstelsel, financieringsmodellen voor de zorg, passende allocatie van middelen en beloningsstructuren voor de diverse dienstverleners.