Voor kerst weer stromend water uit de kranen in Henar

December 3, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 december 2021- De gezinnen te Henar in het district Nickerie, zullen als alles volgens planning verloopt, voor de kerstdagen, beschikken over stromend drinkwater uit de kraan. Maandag zijn de boorwerkzaamheden weer begonnen, zegt Gonda Asadang, directeur Water van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

De boorwerkzaamheden waren al eerder aangevangen, verduidelijkt Asadang. Maar tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de waterbronnen in Nickerie, dieper zijn dan die van de andere districten. Er moest geboord worden tot een diepte van tussen de 200 en 300 meter. Het was volgens Asadang, een uitdaging om een aannemer hiervoor te vinden. Uiteindelijk is The Kuldipsingh Group bereid gevonden om de boringen te doen.

Na het uitvallen van de waterbronnen, kwam de watervoorziening in Henar in gevaar. DNA-lid Niesha Jhakry uit Nickerie, pleitte voor een duurzame oplossing. Het gaat om 50 huishoudens die verstoken zijn van gezond drinkwater.