Vorderingen bij operationaliseren CIP

1 December 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Minister Steven Mac Andrew heeft op dinsdag 29 november 2022 een ontmoeting gehad met de Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit (CIP), waarbij hij zich heeft laten informeren over de vorderingen voor het operationaliseren van dit centrum. Uit deze ontmoeting is gebleken dat de voorbereidingen gestaag vorderen, toch heeft de bewindsman een beroep gedaan op de raad om het proces te versnellen, gezien de positieve impact die het CIP kan hebben op de groei van de economie. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is bereid om assistentie te verlenen bij het operationaliseren van het centrum, inclusief het aantrekken van externe deskundigen om het opstartproces te begeleiden en aan te sturen. In de eerste week van december zullen de ILO-deskundigen opnieuw in ons land vertoeven voor vervolg werkzaamheden.

Het CIP is opgenomen in het Herstelplan 2020-2022 in het kader van het streven om nationale productiviteitsverbetering te bewerkstelligen met als doel dat de gewenste verbetering direct doorwerkt naar de verhoging van het Bruto Nationaal Product (bnp). Door een tekort aan specifieke expertise en ervaring heeft het opstarten van het centrum lang op zich laten wachten. Dit is de reden geweest waarom de Surinaamse delegatie eerder dit jaar de ILO tijdens de Internationale Arbeidsconferentie om technische assistentie heeft gevraagd. De bewindsman stelt het op prijs dat de ILO bereid is om Suriname te ondersteunen.