VRA voert vruchtbaar gesprek met minister Elias

27 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 juni 2019 – Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft een vruchtbaar gesprek gevoerd met de Vereniging van RGD-artsen. Dit oriënterend gesprek heeft op 26 juni 2019 plaatsgevonden. De medisch- en algemeen directeur van de Regionale Gezondheidsdienst waren tijdens deze ontmoeting ook aanwezig. De VRA was benieuwd naar de ontwikkelingen aangaande de komst van de Cubaanse artsen. Deze artsen zijn momenteel bezig met een inburgeringscursus van 4 maanden. Ook zullen zij oriënterende stages lopen bij alle nodige gezondheid instellingen.
De VRA vraagt om extra aandacht te schenken tijdens de stage aan de knelpunten die reeds bekend zijn of ervaren zijn bij de reeds aanwezige Cubaanse missie artsen. De medisch directeur gaf aan dat dit zeker meegenomen wordt en dat van fouten geleerd moet worden. Ze zullen klaargestoomd worden om voornamelijk de preventieve zorg te bewerkstelligen, zodat er gezonde gemeenschappen kunnen ontstaan.
De pas gearriveerde artsen zullen overal ingezet worden, zodat geen enkele burger gezondheidszorg meer ontbeert. De VRA kijkt uit naar een goede samenwerking, zij zullen ook een belangrijke rol spelen bij de begeleiding in de praktijk. Zij zullen via de medisch directeur geïnformeerd blijven omtrent de voortgang.
-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-