VRM eist 150 procent salarisverhoging

13 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De voorzitter van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM), Rodney Cairo, heeft op vrijdag 11 november een petitie ingediend bij het Kabinet van de President. De petitie is door de directeur van het Kabinet, Adjay Moensi, in ontvangst genomen.“Wij militairen zijn niet hier om chaos te creëren in het land. Dit omdat de Defensie minister, Krishna Mathoera hem had verwezen naar de president, en omdat zij geen ruimte heeft in haar begroting om een geëiste salarisverhoging van 150 procent in te willigen.

Volgens Cairo moet men samenbundelen in positieve zin, waarbij ervoor wordt gezorgd, dat de belangen van een ieder behartigd worden. Cairo benadrukte dat hij blij is, dat het ministerie van Defensie het aspect van de premium SZF-verzekering in orde heeft gemaakt. Dit team zal versterkt worden door een technisch team. Als de zaken niet gerealiseerd worden, zal het leger niet deelnemen aan het defilé.

De president heeft kennis genomen van de petitie en terstond een clusterteam van ministers aangesteld, om zich samen met de bevelhebber te buigen over de inhoud. Cairo benadrukte dat de militairen vreedzaam zijn gekomen en vreedzaam weg zullen gaan. Volgens Cairo begrijpen de militairen, dat niet alles binnen een dag gedaan kan worden en dat ze geduld moeten hebben, “maar dat neemt niet weg, dat ze een loonsverhoging mogen vragen”. De bond heeft hiervoor een ultimatum gesteld tot 25 november.