Wateroverlastproblemen Coronie gepresenteerd aan clusterteam

15 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 15 juni 2021 – De ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bezochten verschillende locaties in het westelijke deel van Suriname. Om de wateroverlastproblemen structureel op te lossen heeft het clusterteam van ministers op zaterdag 12 juni 2021 het district Coronie bezocht. De status van het kokosdistrict is middels een presentatie op het districtscommissariaat aan alle drie de ministers voorgehouden.

De OW-minister concludeerde na de presentatie dat de problemen in Coronie met betrekking tot wateroverlast nu weer onder controle zijn. Hij geeft ook aan dat het probleem structureel dient te worden opgelost. Verschillende kanalen en lozingen zijn ondertussen opgeschoond. Echter vereist het doorsteken van de duikers onder de wegen een spoed karakter, zodat het overtollige hoeveelheid water binnen korte tijd kan wegstromen. De landbouwers zijn tot nu tot ook tevreden met de snelle aanpak van de afgelopen periode, want zij hebben ook enorme schade geleden door de hevige regenbuien. Vervolgens wordt aangegeven dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) het district tegemoet is gekomen met voedsel.

Verder zijn er verschillende voorstellen gedaan door deskundigen uit het district zelf, zoals de Zeedijk te Coronie waar het Pompgemaal het liefst wordt vervangen door een pomp met een grotere capaciteit. Ook het regelmatig doorsteken van de duikers onder de wegen zou een bijzondere bijdrage kunnen leveren om wateroverlastproblemen in Coronie in het vervolg te minimaliseren. Volgens de OW-minister zou het wateroverlastprobleem structureel moeten worden aangepakt, samen met de overheidsdiensten en deskundigen. Verschillende vormen van voorstellen moeten worden gepresenteerd om te komen tot een duurzame oplossing. Er is ook een naambord van het ministerie van Openbare Werken (OW) onthuld in Coronie.

-Openbare Werken-