Wayana-dorpen onder water

23 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 23 mei 2022- Wayana –dorpen in het Lawagebied en wel aan de Franse zijde, hebben momenteel te kampen met hoge waterstanden. De afgelopen maanden is er veel neerslag geweest. Ondanks de dorpen hoog liggen, stijgt het water steeds meer. Volgens Jupta Itoewaki, directeur van Stichting Mulokot, is het Wayana dorp Kawemhakan aan de Surinaamse zijde nog niet ondergelopen. Het water dreigt echter ook voor dit dorp een gevaar te vormen.

Itoewaki geeft aan dat de meeste huizen in Wayana-dorpen op neuten gebouwd zijn. Dit zorgt voor extra bescherming mocht het water hoger stijgen. Echter zijn enkele kostgrondjes al onder water gelopen. Hierdoor dreigt de voedselvoorziening in gevaar te komen.