Weg naar Cassipora moet dringend hersteld worden

4 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 04 maart 2022- De weg naar Cassipora bevindt zich al geruime tijd in een zeer slechte staat. Johannes Sabajo, hoofdbasja van het dorp Redi Doti, geeft aan dat de vrachtwagens die onder andere grote hoeveelheden houtblokken, steenslag en grind vervoeren, bijdragen aan de verslechtering van het wegdek.

Het probleem is reeds kenbaar gemaakt aan de districtscommissaris van Para. Echter, zonder resultaat, zegt Sabajo, die tevens voorzitter is van de ressortraad in Carolina. Volgens Sabajo zal er worden overgegaan tot het afsluiten van de weg, indien een reactie van de DC langer uitblijft. Hij doet een dringend beroep op de regering om om dit probleem aan te pakken.

De situatie zorgt ook voor onderbrekingen/ stagnaties in het onderwijs. Esther Akoi, schoolhoofd van de Johan Cheliusschool te Redi Doti, geeft aan dat de leerlingen van drie verschillende dorpen, de school niet kunnen bezoeken. Het is de STVS-redactie niet gelukt om een adequate reactie vanuit het commissariaat van Para, of van de Dc te krijgen.