Wegomlegging in verband met eerste zitting Constitutioneel Hof Suriname

22 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 juli 2021- Het Constitutioneel Hof in Suriname zal vandaag, donderdag 22 juli, tijdens een openbare vergadering voor het eerst een uitspraak. Zij zal een uitspraak doen over de gewijzigde Amnestiewet of deze wel of niet in strijd is met de Grondwet en/of volkenrechtelijke overeenkomsten.

In verband met deze eerste zitting zullen er vanaf 08.00 uur v.m. tot afloop van de zitting, de hierna beschreven wegen door de Motor Surveillance Dienst (M.S.D.) worden omgelegd:

1. Lim A Postraat – Kromme Elleboogstraat en 2. Watermolenstraat – Grote Hofstraat.

Vanaf 06.00 uur v.m. zal er door de verkeerspolitie toezicht worden gehouden om het parkeren in en rondom bovengenoemde wegen te voorkomen.

Er zullen slechts leden van he C.H. en geregistreerde genodigden worden toegelaten tot het gebouw en het personeel van de Communicatie Dienst Suriname (C.D.S) voor de verslaggeving.

Op de verkeersdeelnemers wordt een beroep gedaan de aanwijzingen (politie en verkeersborden) daar stipt op te volgen.