Wegstrekking Apoera-Zanderij in PPP-verband aanpakken

22 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 februari 2022 – Het traject van Apoera tot Zanderij is verkeert al jaren in een slechte t, maar tijdens het regenseizoen wordt de weg bijna onbegaanbaar. Het ministerie van Openbare Werken (OW) hield onlangs een bijzondere bijeenkomst om met verschillende overheidsinstanties, stakeholders en andere stakeholders belanghebbenden van gedachten te wisselen. De algehele situatie van deze belangrijke wegverbinding is uiteengezet, waarna er breedvoerig is ingegaan op de mogelijke opties om de weg gezamenlijk, maar ook structureel aan te pakken.

In overleg met het adviesorgaan kwamen veel zaken aan de orde. Adjunct-directeur van Dry Civil Engineering, Avinash Dewoe, vertelde de vergadering dat het laatste structurele onderhoud van de weg plaats heeft gehad vond in 2009-2010. Vanwege een tekort aan structurele middelen op de begroting, kwam deze weg niet op de agenda. De vertegenwoordiger van het districtscommissariaat Para, Sherwin Piqué, voerde op zijn beurt aan dat het commissariaat niet in staat is de weg in eigenbeheer te onderhouden. Met de lokale ondernemers bestaat er een goede verstandhouding, derhalve lukt het dus wel de minimale werkzaamheden te verrichten. De ondernemers die van de weg gebruikmaken, zijn bereid te helpen en doen dat reeds met eigen machines en brandstof, maar geven gelijk aan dat het lastig is elke keer machines uit de productie te halen voor het onderhouden van de weg.

Het is geen geheim dat de overheid achterloopt met het onderhouden van de laterietwegen in Suriname, want op korte termijn zal Openbare Werken niet meer in staat zijn de weg verder aan te pakken. Minister Riad Nurmohamed roept sinds zijn aantreden bedrijven op om te helpen bij het oplossen van verschillende infrastructurele problemen. De OW minister wilde in dit kader nagaan als de weg in publiek-private samenwerking (PPS) verband kan worden aangepakt, dan wel gezamenlijk met andere overheidsinstanties, belanghebbenden en plaatselijke bewoners.

Er zijn voorstellen gedaan om zware vrachtwagens te laten betalen om gebruik te kunnen maken van de weg. Op deze manier kunnen inkomsten worden gegenereerd, om de weg op lange termijn te n onderhouden en op den duur te verharden.

Tot slot werd beklemtoond dat de oplossingsmodellen in eerste instantie goed moeten worden bekeken, alvorens er kan worden overgegaan tot uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Minister Nurmohamed stelde de positieve houding van de aanwezigen zeer op prijs.

-Openbare Werken-