Werkgroep SNTA houdt Awareness sessie voor directie en staf LVV

June 19, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 19 juni 2019 – In het kader van het awareness traject dat door de werkgroep SNTA (Suriname National Training Authority) is uitgezet, zijn op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) enkele presentaties gehouden. Belicht werden de rol van de SNTA, TVET Strategisch Beleidsplan en Strategie en de Wet SNTA. De SNTA heeft als doel het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal alsook internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs, alsook trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.

De werkgroep SNTA, onder voorzitterschap van Roy Adama, is op 1 november 2013 geïnstalleerd en heeft als belangrijkste opdracht mee gekregen de oprichting van de SNTA voor te bereiden. De werkgroep heeft een tripartiete samenstelling en bestaat uit 16 vertegenwoordigers van de 3 sociale partners, namelijk: overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven. Het ministerie van LVV is één van de 6 ministeries die namens de overheid zitting heeft in de Werkgroep SNTA.

Het ministerie van LVV is een technische en faciliterende ministerie; Voor de ontwikkeling van de agrarische sector is het daarom van eminent belang dat het beroepsonderwijs marktgestuurd wordt, zodat de sector over competent technisch kader kan beschikken.

-Bron: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-