Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaad productie ADRON

17 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 17 juni 2019 – Om niet alleen de productie, maar ook de opbrengst per hectare in de rijstsector op te voeren is voldoende kwalitatief goed zaaizaad een dringende noodzaak. Hiervoor is behalve deskundigheid, ook voldoende goed gelegen areaal nodig. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoeks Centrum Nickerie (ADRON) dat belast is met onder andere de ontwikkeling van zaaizaad in Suriname beschikt op dit moment niet over voldoende areaal om genoeg kwalitatief zaaizaad voor de sector te produceren. Op haar eigen areaal en nog de 40 hectare die bij particulieren wordt ingehuurd, opgeteld met het deel dat door verschillende zaaizaadboeren wordt verbouwd, is er op dit moment slechts zaaizaad beschikbaar om 12.000 hectare per seizoen in te zaaien. Er is dus dringend meer areaal nodig om de minimale behoefte voor een inzaai van 30.000 hectare per seizoen te kunnen garanderen.

Dit probleem heeft minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op 15 juni 2019 te ADRON besproken met de vertegenwoordigers van padieboerenorganisaties, de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), de Vereniging van Padie Producenten (VPP) en de coördinator van LVV Regio-West, Guido van der Kooye.

Directeur van LVV, Deepak Jairam, directeur van ADRON, Nareen Gajadin, ADRON veredelaar, Jerry Tjoe a Wie, de voorzitter van het bestuur van het Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI) Johnny Mahespalsing en de directeur van Stichting Experimentele Landbouw Bedrijven Perdiepkoemar Kedhoe, waren ook aanwezig bij deze bijeenkomst. Volgens de bewindsman wil hij met de sector een transparant beleid voeren, waarbij alle actoren betrokken worden bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot de rijstsector. De minister heeft hierbij de aanwezige aangegeven dat het terrein van de Prins Bernard Polder, welke bestemd is voor de verdeling van zaaizaad op dit moment nog in handen is van een huurder waar het rechtsproces tegen die, de eindfase ingaat. Wanneer dit areaal vrij komt zal het nog tenminste 2 jaren duren voordat de zaaizaadproductie weer opgang kan komen.

Johnny Mahespalsingh heeft het ADRON, namens de Westland Sama Group, aangeboden om reeds het komend seizoen van start te gaan met de productie van zaaizaad op haar arealen te lijn 6 en 7 Wageningen. In deze constructie zal de Westland Sama Group op aangeven van deskundigen van het ADRON, zorgdragen voor de grondbewerking, inzaai en verzorging van het gewas. Het zaaizaad dat daaruit wordt geoogst, zal tegen een door het ADRON vastgestelde prijs beschikbaar worden gesteld aan de boeren. Dit maakt het mogelijk om binnen 1 jaar de zaaizaad voorziening reeds met zeker 80% op te voeren. Hierbij wil de minister vooral vanuit het ADRON een hoge mate van openheid bij de totstandkoming van de prijs van het zaaizaad. De boerenvertegenwoordigers, Harrynandan Oemraw van de SPBA en Bramdew Rampedarath van de VPP toonden zich beiden positief over het voorstel gedaan door de Westland Sama Group en zeggen te hopen dat dit probleem waarmee de sector reeds jaren worstelt binnenkort opgelost zal zijn.

Verder heeft minister Parmesar aan het ADRON als onderzoeksinstituut, dat zich ook bezighoudt met de voorlichting en het ministerie van LVV, dat verantwoordelijk is voor de voorlichting naar de boeren, gevraagd hun programma’s op elkaar af te stemmen. Het moet volgens de minister niet zo zijn dat boeren slechts via massa media worden voorgelicht, maar dat dit ook in kleine groepen en of individueel wordt gedaan.

-Bron: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-