Wet Minimumloon wordt geëvalueerd door speciale commissie

31 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De werking van de ‘Wet Minimumloon 2019’ is aan evaluatie toe. In de wet staat aangegeven dat twee jaren na de inwerkingtreding van de wet deze geëvalueerd moet worden. Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft daarom vrijdag 28 oktober de commissie Evaluatie Wet Minimumloon geïnstalleerd onder leiding van de onderdirecteur Juridische & Internationale Zaken, Glenn Piroe. Hij kijkt daarom reikhalzend uit naar de bevindingen van de commissie die binnen 6 maanden aan hem gepresenteerd moeten worden.

Glenn Piroe, voorzitter van de commissie, heeft aangegeven dat de commissie alles in het werk zal stellen om binnen de aangegeven tijd de bevindingen van de evaluatie van de wet aan de minister te presenteren. De commissie zal de sociale partners raadplegen en de nodige data en arbeidsstatistieken evalueren, interpreteren en beoordelen in samenspraak met onder meer de Arbeidsinspectie, de Nationale Loonraad en het onderdirectoraat Arbeidsmarkt.

Piroe heeft de minister bedankt voor het vertrouwen in de leden van de commissie die volgens hem in goed onderling overleg en met voortvarendheid aan de slag zullen gaan. De personen die zitting hebben in de commissie zijn allen functionarissen van het ministerie met specifieke expertises.