Wet voor instellen Nationaal Instituut voor de Voedselveiligheid aangenomen

7 June 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 07 juni 2022- De Nationale Assemblee heeft vandaag goedkeuring gegeven aan de wet voor de oprichting van het Nationaal Instituut voor de Voedselveiligheid. In deze wet is opgenomen dat alle handelingen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid als een misdrijf worden beschouwd, waartegen zware straffen in het vooruitzicht zijn gesteld.

Het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV) krijgt de volledige bevoegdheid om een producent of importeur te verplichten een levensmiddel dat in Suriname wordt gedistribueerd, uit de handel te halen. Het Instituut is ook verantwoordelijk voor het leiden van voedselveiligheidsonderzoeken, al dan niet in samenwerking met andere relevante actoren.

Voortaan is een producent of een importeur verplicht om het SNIV te voorzien van de levensmiddelen productie-registers, registratie van de aanvoer van grondstoffen en de registratie van geproduceerde levensmiddelen die zijn gedistribueerd.

In de wet is opgenomen dat de exploitant van een levensmiddelenbedrijf maximaal 24 uur de tijd krijgt om dergelijke documenten te verstrekken, op aanvraag van het SNIV. Deze wet wordt als een mijlpaal gezien om de voedselveiligheid verder te garanderen.

De wet maakt het ook mogelijk dat producenten van verwerkte voedingsmiddelen technische ondersteuning en toegang zullen krijgen tot het startfonds, om de tekortkomingen in de praktijk aan te pakken.

Overtreders van de Wet kunnen in beroep gaan bij de Raad van Beroep. Een in te stellen technische commissie, bestaande uit directeuren van de ministeries LVV, Volksgezondheid en Justitie en Politie, zal in deze advies moeten uitbrengen aan de Raad van Beroep.