Wie is de eigenaar?

23 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 23 april 2022 – De politie van het bureau Latour had na een melding van het Command Center een locatie aan de Kokostraat te Ramgoelamweg aangedaan. Volgens die melding waren er drie kalveren op dat adres gesignaleerd. Het vermoeden bestond dat deze kalveren van diefstal afkomstig waren.
Deze kalveren werden door de wetsdienaren geschut en overgebracht naar het politiebureau. Tot op heden heeft niemand zich aangemeld bij de politie. De benadeelde of de eigenaar kan zich dagelijks vanaf 08.00 uur v.m. in verbinding stellen met de politie van het voormeld politiebureau. Indien er binnen twee weken na publicatie van dit bericht geen gevolg wordt gegeven aan deze oproep, zal de politie in tegenwoordigheid van een notaris tot veiling van deze kalveren overgaan.

-KPS-