Wijzigingsvoorstel ID-kaartenwet goedgekeurd

3 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het wijzigingsvoorstel van de ID-kaartenwet van 2018 is in De Nationale Assemblee dinsdagavond met 45 stemmen goedgekeurd. De wetswijziging houdt, dat de zogenaamde oude ID-kaarten tot en met 31 december 2023 als geldige identtiteitsbewijzen gebruik kunnen worden. Volgens de huidige ID-kaartenwet vervallen de oude ID-kaarten per 15 maart dit jaar, maar nu heeft de wetgever besloten de geldigheid ervan te verlengen tot eind 2023.

Deze wetswijziging is een soort tussenoplossing voor het feit dat vele burgers nog niet in het bezit zijn van de nieuwe biometrische ID-kaart, terwijl volgens de ID-kaartenwet hun oude ID-kaart niet meer geldig zijn. De oude ID-kaart mag door de houder slechts vertoont worden tegen het overleggen van een bewijs waaruit blijkt, dat een aanvraag is gedaan voor de nieuwe biometrische ID-kaart bij het CBB, Centraal Bureau voor Burgerzaken.

Vanaf de inwerkingtreding van de huidige ID-kaartenwet in 2019 zijn in totaal meer dan 343.000 biometrische ID-kaarten uitgegeven door het CBB. Nog ruim 100.000 burgers hebben nog geen biometrische ID-kaart.Bijna 49.000 moeten hun aanvraag voor een biometrische ID-kaart nog doen en 20.000 aanvragen zijn in proces.

De groep van burgers die volgens de wet ID-plichtig zijn, doch niet in het bezit is van een ID-kaart bestaat uit ongeveer 17.400 personen. De regering moet tegen die tijd ervoor zorgdragen dat er voldoende blanco ID-kaarten beschikbaar zijn om alle burgers in het land die ID-plichtig zijn van een nieuwe ID-kaart te voorzien. De parlementariërs zeggen niet weer van plan te zijn om na een jaar een nieuwe wetswijziging goed te keuren.