Winkeliersverenigingen geïnformeerd over Basisgoederen Plus project

January 29, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 januari 2020 – Daar het beleid van de regering erop is gericht om de lokale productie te bevorderen en te stimuleren om hiermede de beschikbaarheid van de basisgoederen ten allen tijde te garanderen, zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) binnenkort het project Basisgoederen Plus lanceren. In het kader hiervan is er in de afgelopen maand een meeting gehouden met vertegenwoordigers van de Winkeliers- en Ondernemersvereni-ging Suriname (WOVS) en de Vereniging van Winkeliers (VVW). Tijdens deze meeting is er van gedachten gewisseld over de distributie van de posters die zullen worden vervaardigd met daarop vermeld de basisgoederen en maximumprijzen. De posters worden in winkels en supermarkten geplaatst, zodat consumenten op de hoogte

zijn van de producten en de prijzen die gelden. Het doel van het project is transparantie van prijzen, bevorderen van gezonde concurrentie, het voorkomen van prijsfluctuaties, het garanderen van informatie naar de samenleving alsook het promoten van Surinaamse producten.

In de afgelopen periode is het platform van importeurs van levensmiddelen geïnformeerd over het Basisgoederen Plus project en de importeurs hebben hun leden in kennis gesteld over het project. Diverse importeurs participeren aan het project en hebben ook al hun producten en prijzen verstuurd naar het ministerie.

Het ligt in de bedoeling dat WOVS via haar netwerk, haar leden zal informeren over dit project. Minister Stephen Tsang van HI&T gaf tijdens de meeting aan dat de volledige medewerking nodig is van de verschillende actoren, om het project succesvol te laten verlopen. In 2012 was dit project reeds opgestart door het Kabinet van de Vicepresident. Thans valt dit project rechtstreeks onder het ministerie van HI&T en wordt de nadruk gelegd op de transparantie van prijzen en informatie verschaffing. Een belangrijk verschil tussen het vorige project en het huidige is dat voorheen niet alle winkels meededen aan het project.

Bij het Basisgoederen Plus project, is het streven om alle winkels te voorzien van posters. De posters zullen maandelijks worden gewijzigd. Het ministerie van HI&T zal in samenwerking met de importeurs de posters vervaardigen en distribueren.

-NII-