Workshop rampenbeheersplan voor erfgoedinstellingen van start

28 February 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 februari 2020 – De vijfdaagse workshop voor het opstellen van een rampenbeheersplan voor erfgoedinstellingen, die georganiseerd wordt door het Nationaal Archief Suriname (NAS), is op 24 februari 2020 van start gegaan in de NAS- vergaderzaal. Twintig erfgoedinstellingen participeren aan de workshop, welke duurt tot en met 28 februari.

Het doel van deze workshop is om de erfgoedinstellingen bewust te maken van het belang en de noodzaak om een rampenplan te hebben voor hun organisatie. Onder andere zal aandacht worden besteed aan het identificeren van risicofactoren aan de collectie en het gebouw, preventie, rampenscenario’s en het opstellen van een rampenbeheersplan.

Tjien Fooh, die tot voor kort de voorzitter was van de Caribbean Branch of the International Council on Archives (CARBICA) en thans de co-chair is van de Caribbean Heritage Emergency Network (CHEN) geeft aan dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op calamiteiten en geen afwachtende houding aan te nemen. Volgens de nationale archivaris hebben wij totnogtoe de gewoonte om

pas in actie te komen wanneer het incident al heeft plaatsgevonden. Preventieve maatregelen kunnen nu reeds worden getroffen, om bij eventuele calamiteiten de schade te minimaliseren

Aan het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Korps Brandweer Suriname (KBS) is ondersteuning gevraagd, om de erfgoedinstellingen te begeleiden bij het opstellen van het rampenbeheersplan. Binnen twee maanden moeten de plannen worden gepresenteerd en getoetst.

Eddy Setrojojan, vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), gaf aan dat cultureel erfgoed in toenemende mate blootgesteld wordt aan rampen. Hij bracht in herinnering de overstromingen van 2006 en 2008 die grote delen van het binnenland vernietigde. Die rampen hebben invloed op gebouwd erfgoed componenten, zoals monumenten. Verder gaf hij het belang aan van cultureel erfgoed, die de mens in tijden van crisis het gevoel van waardigheid en trots geeft. “Onze identiteit is onlosmakelijk verbonden aan ons cultureel erfgoed. Bovendien kan deze als bron van inkomsten dienen.”Hij zegt dat Suriname lering moet trekken uit eigen ervaringen en die van de regio, waarbij erfgoedinstellingen niet voorbereid zijn of waren op natuurrampen. Onze erfgoedinstellingen moeten daarom preventieve maatregelen treffen”, aldus Setrojojan.

Volgens Roy Smits, Secretaris-Generaal van de Nationale Unesco Commissie in Suriname (NUCS), sluit de workshop ook goed aan op wat de Stichting Gebouwd Erfgoed nastreeft met preventieve activiteiten. Er moet volgens hem een nationale focal point komen, die onder andere moet bestaan uit de NCCR en het directoraat Cultuur om verder te werken aan de upgrading van de participanten. “We hebben als cultureel erfgoed beheers- en beschermingsorganisaties uw kracht, kennis en inzicht nodig.” Tevens complimenteerde Smits het Nationaal Archief Suriname (NAS) met het initiëren van deze training en beloofde hen voor een eventueel vervolgtraject ondersteuning te verlenen.

De workshop wordt verzorgd door Emilie Gagnet Leumas, PhD, CA, CRM, die voorzitter is van de ‘Expert Group on Emergency Management and Disaster Preparedness’ van de internationale archieforganisatie (ICA).

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-