Zeventig jongeren vangen vaktraining verpleegassistent van SAO aan

30 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zeventig jongeren, waarvan het grootste deel uit dames bestaat, hebben met beide handen de kans aangegrepen om getraind te worden tot verpleegassistent. Deze mogelijkheid wordt geboden door de stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling door tussenkomst van het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning.

Op maandag 28 november 2022, is het startsein voor de training gegeven door minister Mac Andrew. De goede opkomst stemde de bewindsman goed, omdat de jongeren met de kennis en vaardigheden die ze zullen opdoen, betere kansen maken op de arbeidsmarkt.

De bewindsman wees de aanwezigen ook erop, dat de regering vaktrainingen, vooral aan jongeren en in het bijzonder aan kansarme en risico jongeren, zal blijven stimuleren. Hij gaf aan dat het ministerie ook zal inspelen op de behoefte aan arbeidskrachten in overige sectoren door jongeren vaktechnisch klaar te stomen opdat ze aan de vraag kunnen voldoen.

De directeur van de SAO, Joyce Lapar, en de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, hebben de jongeren moed ingesproken om de training af te ronden. De duur van deze training is gesteld op 1 jaar en is opgesplitst in 2 modulen. De training wordt aan 2 groepen van 35 cursisten geboden.