Consumentenkring constateerd stijging van prijzen

28 February 2018

In: Nieuws
Comments: 0

De Consumenten Kring die opkomt voor de belangen van consumenten heeft een stijging van prijzen in de winkels geconstateerd. Tussen juli van het vorig jaar en januari van dit jaar zijn de prijzen in de winkels met 8,9 procent gestegen.
Voor Albert Alleyne, de voorzitter van de vereniging baart deze ontwikkeling zorgen, te meer omdat de wisselkoers van de us-dollar stabiel is gebleven.

De Consumenten Kring heeft in haar jonste publicatie van de consumenten koerier de prijsvergelijkingen gepubliceerd. Opvallend is dat niet alle producten een prijsverhoging hebben ondergaan.

Vanavond zal de Consumenten Kring bezig zijn met een seminar over de consumentenbeschermingswet. In het Lallarookh gebouw zal de conceptwet zoals die is voorbereid aan het aanwezige publiek worden toegelicht.