Capaciteit EBS-onderstation Maretraite vergroot

22 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Trafo op het terrein van onderstation OSC

Donderdag 22 maart 2018 – Het EBS-onderstation Maretraite (OSC) op de hoek van de Plutostraat en Aidastraat is geüpgraded.
Om de capaciteit van dit onderstation te vergroten zijn er drie nieuwe transformatoren van 25 MVA geïnstalleerd en is ook de capaciteit van de schakelinstallaties vergroot.
Het vermogen is hiermee meer dan verdrievoudigd. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hiermee ook verbeterd alsook de spanningskwaliteit bij de verbruikers. Dit onderstation zorgt voor de energievoorziening van ruim 16.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Paramaribo-Noord, Charlesburg en Kwatta.

Deze noodzakelijke upgrade heeft totaal ongeveer 4.73 miljoen US dollars gekost en maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar energie in vooral Paramaribo-Noord te kunnen voorzien. Echter, deze upgrade is nog niet voldoende daar de vraag naar elektrisch vermogen in dit gebied groot is. Daarom wordt aan de Ringweg ook een onderstation opgezet.

-BRON: -NV EBS-