DNA keurt begroting 2018 goed

3 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

De overheidsbegroting over 2018 is gisterenavond met 26 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Het afronden van de begrotingsbehandeling heeft 2 maanden langer in beslag genomen.
Zo heeft de regering de gelegenheid gekregen om op de begroting meer financien ter beschikking te stellen voor een aantal belangrijke sectoren.
Toch heeft de oppositie tegen de begroting gestemd.
Patricia Etnel van de NPS en Asiskoemar Gajadin van de VHP gaven aan waarom hun fracties tegen de begroting hebben gestemd.

Vice President Ashwin Adhin zei na de aanname van de begroting dat door de discussie in het parlement de regering nog meer mogelijkheden aan het bestuderen is om sneller uit de financiele crisis te geraken.

Melvin Bouva voerde namens de NDP fractie aan dat de regering met de begroting in handen doelgericht te werk moet gaan.