EBS registreert 134 gevallen van stroomdiefstal vanaf medio 2017

27 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 27 maart 2018 – De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) lijdt enorme verliezen als gevolg van onrechtmatig stroomverbruik. Daarnaast stellen de overtreders hiervan niet alleen zichzelf maar ook de omgeving bloot aan gevaar. Sedert het bedrijf in juli 2017 van start ging met een strengere aanpak van stroomdiefstal-controle zijn tot nu toe 134 gevallen van onrechtmatig verbruik oftewel stroomdiefstal boven water gekomen.
Deze gevallen zijn deels achterhaald met hulp van de samenleving die sinds medio vorig jaar stroomdiefstal anoniem via de website of 175 kan doorgeven aan de EBS. Een groot deel van de gevallen wordt ontdekt door analyse van verbruiksdata en andere interne onderzoeken door de EBS zelf verricht. Dit behoort tot één van de taken van het team dat 1×24 uur speciaal is ingesteld voor het onderzoeken van stroomdiefstal.

Vormen van stroomdiefstal
In het veld komt het onderzoeksteam verschillende vormen van oneigenlijk elektriciteitsverbruik tegen. Manipulatie bij de meter is de meest voorkomende vorm.
Verder zijn er gevallen waarbij er elektriciteit wordt afgetapt vanuit de voorbeveiliging (‘breaker’ of schroefzekering), vanuit de huisaansluitkabel, en zelfs rechtstreeks vanuit het netwerk. Er komen ook andere levensgevaarlijke vormen voor waarbij er met bedrading en beveiligingen van de meter wordt geknoeid. Ook uitbreiding van de installatie zonder een goedkeuring van de EBS behoort tot een illegale handeling. Het verbruik van meer vermogen dan waar de installatie voor bestemd is en bij de EBS geregistreerd staat, is gevaarlijk voor de installatie en wordt als een illegale uitbreiding gecategoriseerd. Hierdoor behoren de niet gekeurde uitbreidingen ook tot onrechtmatig stroomverbruik. Ook stroomlevering aan derden is illegaal en zal bij constatering conform EBS aansluitvoorwaarden worden afgehandeld.

NV EBS benadrukt dat het verboden is om de aansluiting, de meter of andere door het bedrijf aangebrachte toestellen en toebehoren te verwijderen, verplaatsen of beschadigen of enig middel aan te brengen die de registratie van de energielevering verhinderd of onmogelijk maakt. Er wordt een beroep gedaan op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Gevallen van stroomdiefstal kunnen anoniem telefonisch, persoonlijk of via de EBS website worden doorgegeven en tips die leiden tot ontdekking van stroomdiefstal worden beloond tot een maximaal bedrag van SRD 5.000.

Bron bericht: -NV Energie Bedrijven Suriname, EBS-
Bron foto: www.google.com