Elke ingezetene in Suriname kan beroep doen op ARMULOV-regeling

31 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 31 maart 2018 -De stichting Staats Ziekenfonds (SZF) voert namens de regering, in deze het ministerie van Volksgezondheid, de opdracht uit om patiënten te begeleiden die in aanmerking komen voor verdere medische behandeling in het buitenland.
Het komt nogal vaak voor dat patiënten met bepaalde ziektebeelden vanwege één of andere reden niet verder in Suriname behandeld kunnen worden. Voor de nodige medische zorg moeten zij dan uitgezonden worden naar het buitenland.

De afdeling Afbouw Regeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorziening (ARMULOV) is hiermee belast. Volgens dokter HumphryHasrat, Hoofd Medische Dienst bij het SZF, is deze regeling één van de meest sociale die wij in Suriname kennen.
In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut benadrukte dokter Hasrat dat elke ingezetene in Suriname een beroep kan doen op de ARMULOV-regeling.

Aan het uitzenden van patiënten naar het buitenland zijn vaak hele hoge kosten verbonden. Desondanks wordt er alles in het werk gesteld om zoveel als mogelijk patiënten te helpen. Volgens de regeling die is vastgesteld wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor onder andere de ticketkosten. De minderdraagkrachtigen kunnen altijd een beroep doen op de afdeling ARMULOV van het SZF en gezamenlijk zal er naar een oplossing gezocht worden.

-Bron bericht: Nationaal Informatie Instituut, NII-
-Bron foto: www.google.com-