“Meer gebruik maken van aangeboden studiebeurzen”

26 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 26 maart 2018 – Surinaamse staatsburgers kunnen verschillende studies volgen in het buitenland, maar volgens minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, wordt er te weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Verschillende bevriende landen hebben studiebeurzen ter beschikking gesteld aan Surinaamse staatsburgers.
Volgens de bewindsvrouw worden in de meeste gevallen ook alle kosten gedekt.
In het kader van versterking van kennis en vaardigheden zou het goed zijn als studenten deze mogelijkheden aangrijpen.

Klik hier voor de video.

-Verslaggever: Clayton Hiwat/Camera: Ramkoemar Sewgobind-