Menselijke resten gevonden in binnenstad

31 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 31 maart 2018 – Arbeiders van een bouwbedrijf zijn tijdens werkzaamheden aan de Lim A Postraat gestuit op menselijke resten die onder het trottoir lagen, op een diepte van ongeveer 20cm. Dit gebeurde op vrijdag 23 maart, meldt het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in een persbericht.

Via de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) werd de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur hiervan in kennis gesteld. In het verleden zijn vaker skeletten in de oude binnenstad gevonden, met name in de schelprits aan de Heerenstraat.

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het van belang erop te wijzen dat er bij de vondst van skeletten een bepaalde procedure gevolgd moet worden zodat er geen informatie verloren gaat.
Op de samenleving wordt daarom een beroep gedaan om in soortgelijke gevallen de politie te informeren alsook de Archeologische Dienst van het Directoraat Cultuur, zodat het onderzoek op de juiste wijze kan plaatsvinden.

-Bron bericht: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur-
-Bron foto: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur-