Minister Noersalim tevreden over herdenking Wereldgebedsdag

8 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

170 landen bidden voor Suriname

08 maart 2018 – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken kijkt met een tevreden gevoel terug naar de herdenkingsdienst tijdens Wereldgebedsdag. Tezamen met andere hoogwaardigheidsbekleders heeft minister Noersalim deelgenomen aan deze plechtigheid.

Suriname is dit jaar gekozen als themaland. Meer dan 170 landen hebben op 2 maart voor Suriname gebeden. Het thema voor dit jaar was “Geheel Gods schepping is zeer goed” en heeft betrekking op het milieu. Dit thema is meer gebaseerd op de Bijbel.

In tegenstelling tot vele landen in de wereld is Suriname het minst aangetast als het gaat om milieuverontreiniging. Ons land is nu nog het groenste land. Die status moeten wij blijven behouden en bewaken.