Niet residerende ambassadeurs bieden geloofsbrieven aan

15 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 15 maart 2018 – President Desiré Bouterse heeft dinsdag en woensdag week acht (8) niet residerende ambassadeurs op het presidentieel paleis ontvangen.
Het gaat van Thailand, Oostenrijk, Georgië, Bahamas, Spanje, Pakistan, Duitsland en Nigeria.

Tijdens deze officiële plechtigheden is de goede bilaterale relatie tussen Suriname en deze landen, benadrukt.
Suriname heeft al 30 jaar een goede band met Thailand. De handel tussen de beide landen is zich aan het uitbreiden en de ambassadeur ziet graag meer samenwerking op het gebied van de landbouw en toerisme. Thailand heeft voldoende kennis in huis als het gaat om de agrarische sector die het graag wil delen met andere bevriende naties.

De ambassadeur van Oostenrijk gaf aan dat ze er alles aan zal doen om de samenwerking met ons land verder te intensiveren. In gesprekken met president Bouterse is van gedachten gewisseld over ondermeer duurzame energie, capaciteitsversterking en het trainen van diplomaten waar de samenwerking verder verdiept kan worden.

De Georgische ambassadeur omschreef de bilaterale relatie met ons land als heel goed. Georgië wil beurzen aanbieden aan Surinaamse studenten. De goede relatie kan ook getransformeerd worden in meer handel en culturele samenwerking. Samen met de regering wil de ambassadeur de samenwerking tot een succes maken.

De ambassadeur van de Bahamas omschrijft Suriname als een land met veel potentie als het gaat om de ontwikkeling van toerisme. Hij was vol lof dat hij van gedachten heeft kunnen wisselen met een regeringsleider die inspireert en wijs is. De inzet van ons land voor wat betreft de bescherming van het regenwoud en het koesteren van de multiculturele samenleving waardeert de ambassadeur die Nassau als standplaats heeft.

De rode draad tijdens de plechtigheden was de goede bilaterale band die Suriname heeft met deze bevriende naties.

De Spaanse ambassadeur gaf aan, dat er gekeken is welke projecten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De diplomaat noemde projecten in het kader van de agrarische sector en toerisme waar de beide landen samen zullen werken. Hij heeft als standplaats Port of Spain.

De ambassadeur van Pakistan, Najm us Saqib, die als standplaats Brasilia heeft gaf na het onderhoud met het staatshoofd aan, dat getracht zal worden projecten uit te voeren ten voordele van zowel de Pakistaanse als de Surinaamse bevolking. Er is van gedachten gewisseld over de handel. Pakistan kan ook de nodige technische assistentie verlenen op het gebied van irrigatietechnieken, zei de ambassadeur die ook de jarenlange vriendschap met Suriname op prijs stelt.

De Duitse diplomaat bracht waardering uit over de wijze waarop Suriname tracht het regenwoud te beschermen. Duitsland kan op dit stuk en het bestrijden van de effecten van klimaatsverandering een bijdrage leveren. De ambassadeur gaf ook aan, dat ook samengewerkt kan worden op het vlak van duurzame energie en economie. De ambassadeur heeft als standplaats Port of Spain.

Suriname kan met Nigeria rekenen op versterking van de bilaterale relatie.
Beide landen hebben veel gemeen. Met het leiderschap in Nigeria en Suriname kan er veel van de mogelijkheden gebruik worden gemaakt. De ambassadeur die Port of Spain als standplaats heeft, ziet ondermeer mogelijkheden in de agrarische sector en de mijnbouw. De diplomaat nodigde Surinamers uit om een bezoek te brengen aan zijn land.

Klik hier voor de video.

Nationaal Informatie Instituut (NII)