SAMAP biedt meer mogelijkheden voor kleine boeren

28 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 28 maart 2018 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is in samenwerking met de FAO drukdoende met de voorbereiding van de launch van het “Suriname Agriculture Market Access Project” (SAMAP).
De regering van Suriname en de Europese Unie (EU) hebben in juni 2014 het Nationaal Indicatief Programma (NIP) voor de periode 2014- 2020 getekend.
Aan Suriname is een bedrag van 12,8 miljoen Euro toegewezen ter ondersteuning van de agrarische sector.

SAMAP streeft naar duurzame landbouwontwikkeling voor inclusieve groei en werkgelegenheid door verhoogde omzet van groenten, fruit (niet-traditionele export gewassen), niet-hout bosproducten en duurzame markttoegang voor 1.000 kleine boeren. Verder wordt er gestreefd naar verbeterde voedselveiligheidscapaciteit en normen voor de particuliere sector en publieke instellingen. Daarbij zal voldaan worden aan de internationale sanitaire en fytosanitaire eisen met ondersteuning van 100 boeren, boerenorganisatie en agri-bedrijven bij het behalen van kwaliteitsproductie en exportcertificering.

De EU heeft de Food andAgricultureOrganization (FAO) als uitvoerende partner geïdentificeerd op basis van haar ervaringen op het gebied van voedselveiligheid, bedrijfsontwikkeling en productie allianties.

Gestreefd wordt om op 18 april 2018 het project officiëel te lanceren. Bij dit project zijn de ministeries Handel, Industrie en Toerisme en Volksgezondheid ook betrokken.

Bron bericht: -Ministerie van Landbouw Veeteelt en Vuisserij-
Bron foto: www.google.com