Suriname committeert zich aan Minamata-verdrag

9 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

09 maart 2018 – De wet houdende ratificatie van het verdrag van Minamata inzake kwikgebruik is donderdag met algemene 39 stemmen voor goedgekeurd en aangenomen in De Nationale Assemblee.

Volgens parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings- Simons, is het aantal stemmers historisch.  Vrijwel alle leden van de verschillende politieke fracties hebben hun goedkeuring gegeven aan deze wet, die het gebruik van kwik moet verbieden.  

Het Minamata-verdrag is om bescherming van de gezondheid van de mens en vervuiling van het milieu, door kwikgebruik, tegen te gaan. Dit moet leiden tot complete stopzetting van het gebruik van kwik in een aantal producten en processen, met name in de kleinschalige goudsector.

DNA voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt dat, met de algehele aanname,  Suriname een stap heeft gezet in de goede richting en zich ook heeft gecommitteerd aan naleving van de wet.

KLIK HIER VOOR VIDEO UIT DNA