Suriname en VN ondertekenen Nationaal Implementatie Plan 2018

31 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 31 maart 2018 -De Waarnemend Directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dhr. Michiel Raafenberg, en de United Nations Resident Coordinator in Suriname, dhr. Richard Blewitt, hebben het Nationaal Implementatie Plan 2018 ondertekend.

Dit Plan vloeit voort uit het Regionaal Samenwerkingsraamwerk tussen de VN en de landen in het Caraïbisch gebied, die ondermeer 4 pijlers heeft geïdentificeerd voor samenwerking, t.w.:
1. Een welvarend en rechtvaardig Caraïbisch gebied, waarbij iedereen meegenomen wordt;
2. Een gezond Caraïbisch gebied;
3. Een veilig en rechtvaardig Caraïbisch gebied;
4. Een duurzaam en weerbaar Caraïbisch gebied.

Het CIP 2018 omvat prioriteitsgebieden, de principes en waarden voor samenwerking en een overzicht van de goedgekeurde programma’s en projecten.
De samenwerking met de VN organisaties en agentschappen is met name gericht op de groene economie en diversificatie van de economie, institutionele versterking, sociale ontwikkeling, implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen en het mobiliseren van fondsen.

-Bron bericht: Ministerie van Buitenlandse Zaken-
-Bron foto: www.google.com-