Suriname naar achtste Wereld Water Forum

23 March 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 23 maart 2018 – Een delegatie, onder leiding van minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen is in Brasilia om Suriname te vertegenwoordigen op het Achtste Wereld Water Forum (8e WWF). Aanleiding voor deelname is de selectie van het ‘Project Rehabilitatie Mangrove te weg naar Zee’ van professor Sieuwnath Naipal door de Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO). Het doel van de ACTO is om duurzaamheid en beheer van het Amazone basin alsook de waterhuishouding te behouden, door diverse projecten en activiteiten uit te voeren.

Met uitvoering van het project streeft prof. Naipal ernaar om een systeem op te zetten dat erosie tegengaat, maar tegelijkertijd het eco-systeem herstelt en de waterhuishouding behoudt.

Minister Dodson gaf in zijn toespraak aan dat Suriname voorbereidingen treft voor de opzet van een Water-autoriteit, die zich zal richten op ontwikkeling van een integraal water resourcemanagement systeem met een intergouvernementele basis.
Ook benadrukte de bewindsman dat er al vier (4) wetsontwerpen voorbereid zijn voor indiening bij De Nationale Assemblee, namelijk:
Het wetsontwerp “Toezicht Drinkwaterkwaliteit”, het wetsontwerp “Grondwaterwet”, het wetsontwerp “Grondwater beschermingsgebieden” en het wetsontwerp “Waterautoriteit Suriname”.

Daarnaast zal ons land ook een nationale watermarketing- en exportstrategie ontwikkelen voor drinkwater en water voor irrigatiedoeleinden, zowel regionaal als internationaal, ter ondersteuning van de water-en voeldselzekerheid.

De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van het kabinet van de president en de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Buitenlandse Zaken. Het achtste Wereld Water Forum wordt vandaag beeindigd.

In de ACTO hebben 8 landen zitting, die deel uitmaken van het Amazone basin bestaande uit: Suriname, Bolivia, Brazilië, Columbia, Equador, Guyana, Peru en Venezuela.

– Bron bericht: Voorlichting ministerie Natuurlijke Hulpbronnen –
– Bron foto: Voorlichting ministerie Natuurlijke Hulpbronnen –