10 jaar Surinaamse Vereniging Wiskunde- en Rekenleraren

23 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 23 april 2018 – In de auitorium van Self Reliance is zaterdag het 10 jarig bestaan gevierd van de Surinaamse vereniging van Wiskunde – en Rekenleraren (SVWR).
Ewald Levens die 10 jaar onafgebroken leiding heeft gegeven aan deze vakvereniging kwam in aanmerking voor de award “Toekenning van Waardering” voor zijn uitstekende diensten en toewijding als voorzitter. Helianthe Wolfjager,Diana Getrouw, Randjiet Jhagroe, Annelies Sabajo – Adriaans en Ewald Levens werden in de bloemetjes gezet.
Ze mochten elk een presentje en een oorkonde ontvangen.

In zijn toespraak waarin hij onder meer de toekomstplannen uiteenzette, gaf Levens aan zich niet herkiesbaar te zullen stellen bij de komende bestuursverkiezing.
Het huidige bestuur bestaat uit Ewald levens, Shanti Venetiaan, Shanine Sjauw Koen Fa en Ashok Rambali.

De SVWR is jong, dynamisch en is een begrip geworden in de samenleving. Zo komt de SVWR op voor de vakspecifieke belangen van de Reken- en Wiskunde leraren; de SVWR waakt over de kwaliteit van het Reken- en wiskundeonderwijs; de SVWR houdt leraren en leerkrachten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied.
Een andere verdienste van de SVWR is dat zij consequent elk jaar vanaf haar ontstaan op tijd de leden een financieel verslag heeft doen toekomen. Dit is gelukt door de inzet van de penningmeesters Mw Annelies Sabajo en Shanine Sjauw Koen Fa.

Tegenslagen zijn SVWR niet gespaard gebleven. In december 2017 werd de vereniging geconfronteerd met het abrupt stopzetten van haar landelijk onderwijsproject “Verhoging rekendidactische vaardigheden van de GLO-leerkracht ” door het MinOWC. Dit project was gezamenlijk met het MinOWC voorbereid. De bedoeling van dit project was de leerkracht optimaal voor te bereiden op de GLO toets van 2018.
De SVWR heeft in de afgelopen jaren overeenkomstig haar doelstelling een 15 -tal onderwijsprojecten uitgevoerd.

-Bron: Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren, SVWR-
-Foto’s: website SVWR-