Bestrijding gevaar lege pesticide flessen

18 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 18 april 2018 – Suriname is het eerste land in de regio, dat de gevaren uit gebruikte pesticide flessen, aanpakt.
De Afdeling Bestrijdingsmiddelen van het Onder directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) van het ministerie van LVV, zal deze maand nog een enquête onderzoek doen bij kleinschalige landbouwers in Nickerie.
Dit om informatie in te winnen over hoe zij omgaan met lege pesticide flessen.

Deze activiteit maakt deel uit van het project ‘Verwijdering van verouderde pesticiden met inbegrip van Persistent OrganicPollutants (POP’s), bevordering van alternatieven en versterking van het beheer van bestrijdingsmiddelen in het Caribisch gebied’, dat in 2013 van start is gegaan. Suriname is één van de elf landen die deelneemt aan dit project.
Het project wordt ondersteund door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Wereldmilieufonds (GEF).

Na het onderzoek zal het ministerie in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), importeurs en andere relevante organisaties, met een pilotproject starten. Dit om ervoor te zorgen dat de flessen veilig worden afgevoerd en verwerkt.

-Bron: ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-