Bewustwordingscampagne “Handhygiëne op Tout Lui Faut”

27 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 april 2018 – Staatsolie is, in samenwerking met Stichting Suricorps for Development, de bewustwordingscampagne “Handygiëne op Tout Lui Faut” gestart op de Openbare School II Livorno.
Het doel van deze campagne is om leerlingen van de scholen nabij de Staatsolie-raffinaderij en Staatsolie Power Company Suriname, bewuster te maken van handhygiëne.

Middels presentaties, demonstraties en spelletjes hebben vrijwilligers van Suricorps en Staatsolie de kinderen bijgebracht dat schone handen de verspreiding van bacteriën voorkomen en daarom belangrijk zijn voor de gezondheid.
Er is nadruk gelegd op handen wassen omdat de handen de grootste ziekteverspreiders zijn.

Na OS II Livorno hebben ook de leerlingen van de Alexander Sweetschool en de school voor Speciaal Onderwijs Livorno enthousiast gereageerd op de sessies.
Vandaag worden nog de Openbare School Dijkveld en de Sewbaranschool aangedaan.

Staatsolie heeft in Suricorps een goede partner gevonden om deze campagne uit te voeren, daar zij over voldoende kennis van dit onderwerp beschikken.
Suricorps is een particuliere vrijwilligersorganisatie die onder meer gericht is op het initiëren en uitvoeren van duurzame ontwikkelingsprojecten, die een relatie hebben met de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Suricorps vervangt de Amerikaanse vrijwilligersorganisatie Peacecorps die al langer dan vijf jaar uit Suriname is vertrokken. Aan deze bewustwordingscampagne nemen dertig vrijwilligers van Suricorps en dertig medewerkers van Staatsolie deel.

-Bron: Staatsolie Maatschappij Suriname-