Computers zijn tools om problemen aan te pakken; sociale aspecten niet uit het oog verliezen

28 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 28 april 2018 – De samenleving moet niet uit het oog verliezen dat met de komst van internet en de persoonlijke computer er andere sociale uitdagingen zijn.
“Eén van de uitdagingen is onze sociale overtuigingen; de manier van denken en leren”, zegt voorzitter Jennifer Simonsvan De Nationale Assemblee. “Dat heeft invloed op het ontwikkelen.” Ze sprak in het kader van de internationale Girls in ICT Day.
Over de hele wereld wordt deze dag herdacht, omdat de Internationale Telecommunicatie Union (ITU), een agentschap is van de Verenigde Natie (VN) en meer vrouwen en meisjes wil motiveren studies en beroepen te kiezen in de technologie.

Volgens Simons hadden vrouwen tijdens de tweede wereldoorlog een voorhoede positie. Mannen moesten in deze periode hun land verdedigen tegen de invasie van andere landen, waardoor hun rollen in de maatschappij werden vervuld door de vrouw.
Dat er een terugval te merken is, komt door de kleine persoonlijke computers die voor gezinnen werden vervaardigd. In de media werden jongens geprojecteerd met een pc, waardoor het idee is ontstaan dat het jongens zijn die met computers weten om te gaan.
En dat is voor de DNA voorzitter een reden geweest dat vrouwen zich op andere dingen zijn gaan richten.

Het imago van de vrouw en de man werd gecreëerd om zaken te doen.
De ICT sector groeit, de man zit achter de financiële onderhandelingen aan en de vrouw doet het sociale werk. Wat dragen wij als samenleving onbewust over, dat invloed kan hebben op de verdere ontwikkeling? Een overdenking van Simons.

Het is van belang dat zowel beleidsmakers, de ICT-sector en opvoeders bewust zijn van het sociaal aspect van image creaties op zowel jongens als meisjes. Er is overal gevaar, ook binnen de technologie.
Veiligheid binnen de ICT-sector is vereist, want met de constante internet-verbinding kan men controle kwijtraken, vooral bij kinderen.
De boodschap is dat meisjes een toekomst hebben in deze sector; zowel het meisje als de jongen dient beschermt te worden voor de gevaren en de ICT-sector dient ingezet te worden om vraagstukken, waarmee de overheid en anderen zitten, aan te pakken.

-Xavriera L. Arnhem, Camjo STVS-