Defensie ondersteunt Justitie en Politie bij terugbrengen orde en rust Albina

11 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 april 2018 – Defensie minister, Ronni Benschop, heeft maandag de toezegging gedaan verdere ondersteuning te verlenen aan het ministerie van Justitie en Politie bij de uitoefening van haar taken in Albina.

Benschop is van oordeel dat het van bijzonder belang is de orde en rust terug te brengen in Albina, gezien haar strategische ligging als grensstad in het district Marowijne.
Een goede interdepartementale samenwerking is in deze noodzakelijk.
Volgens de bewindsman zal ter ondersteuning het Nationaal Leger worden ingezet.
Het leger heeft naast haar primaire taak als bewaker van ‘s lands grenzen en soevereiniteit, als bijzondere taak, het verlenen van bijstand aan de politie wanneer hierom wordt gevraagd.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut, NII-