Gemengde Interdepartementale Adviescommissie ondersteunt BiZa bij uitvoering sociale wetten

25 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 25 april 2018 -Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt verantwoordelijkheid voor twee van de drie sociale wetten die de regering heeft ingevoerd. Het gaat om de Wet Nationale Basiszorg en de Wet Algemeen Pensioenfonds.
De Gemengde Interdepartementale Adviescommissie, die op 20 april is geinstalleerd, zal minister Mike Noersalim ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van die wetten.

In de commissie zitten vertegenwoordigers van het Kabinet van de Vice-President, van de ministeries van BinnenlandseZaken, Financïen en Arbeid, en van de Centrale Bank van Suriname.

De commissie wordt geleid door Nazir Eskak, beleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verder hebben zitting in de commissie:
Y. Leerdam-Marte van het ministerie van Biza tevens secretaris, S. Codrington, van het ministerie van Biza, A. Ramdan van het Kabinet van de Vice-president, J. F. Tawjoeram namens het ministerie van Financiën, S. Moestadja van het ministerie van Arbeid, F. Koningverander van de Centrale Bank van Suriname.
J. Joemanbaks en T. Masé zijn tot de commissie toegevoegd alsadviseurs.
Zij hebben meegewerkt aan de formulering van de wet.

Een voordeel voor de commissie is dat voor de wet basiszorg er al premies zijn vastgesteld. Voor de pensioenwet moeten de uitvoeringsorganen van de wetten basiszorg en minimumuurloon, eenduidigheid brengen.

-Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken –