Hof van Justitie presenteert aandachtspunten aan minister Getrouw

17 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 17 april 2018 – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, heeft maandag tijdens een formeel kennismakingsbezoek aan het Hof van Justitie (HvJ), een document met de speerpunten van dit orgaan ontvangen. Het document bevat het beleid van het HvJ waarvoor er extra aandacht van de bewindsman wordt gevraagd.

De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, is ingegaan op de samenwerkingsgebieden, waar zij de ondersteuning van het ministerie nodig zullen hebben. Hij noemde daarbij de programma’s die nu al in uitvoer zijn, te weten de schrijfjuristen opleiding en de RIO opleidingen voor de Civiele sector.
De Hof-President sprak ook over de samenwerking met de regering waarbij ze bezig zijn met het proces van verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht.
Ook de kwestie van een 8-tal advocaten die benoemd moet worden tot rechters kwam aan de orde. Tot slot voegde Rasoelbaks eraan toe dat het HvJ de ondersteuning van het ministerie zal inroepen voor het aantrekken van de consultant bedrijfsvoering voor het plan van verzelfstandiging.

Minister Getrouw heeft aangegeven zich sterk te zullen maken voor de verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie (OM) en de bezoldiging.
Hij gaf tot slot aan dat het ministerie en het Hof van Justitie vaker met elkaar in contact zullen treden voor een goede samenwerking en dat het HvJ zeker op zijn ondersteuning en medewerking mag rekenen.

-Bron: ministerie van Justitie en Politie-