Installatie RvT EAS stap dichterbij Suriname’s gewijzigde energievoorzieningsector

20 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 20 april 2018 – Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft deze week de Raad van Toezicht Energie Autoriteit Suriname geïnstalleerd.
Deze is onder andere belast met het toezicht op het functioneren van de directie van de Energie Authoriteit Suriname (EAS) en dient de directie gevraagd en ongevraagd van advies.

Er is een achterstand in de transformatie van de gewijzigde energievoorzieningsector van Suriname op basis van de wet EAS zoals aangenomen en afgekondigd in 2015, maar deze installatie kan gezien worden als belangrijke mijlpaal. De volgende stap is de benoeming van de directeur die nog deze maand zal plaatsvinden.

Conform de wet EAS/2015 bestaat de Raad van Toezicht uit 7 leden.
Drie van de leden worden uit hoofde van hun functie benoemd door de minister van NH. Deze zijn: een afgevaardigde van het ministerie belast met energiezaken, een afgevaardigde van het ministerie van Financiën en een afgevaardigde van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De overige 4 leden zijn afgevaardigden van bij wet genoemde organisaties:
– Dave Abeleven, directeur van het ministerie van NH
– Marciano Bohrnamens, ministerie van Financiën
– Aroen Jadoenathmisier, ministerie Handel, Industrie en Toerisme
– Anand Kalpoe, Anton de Kom Universiteit van Suriname
– Gerard Lau, het Bedrijfsleven
– Clyde Overman, de Consumentenkring
– Dino Oeditnamens, RAVAKSUR

De Raad van Toezicht zal door de NH-directeur worden voorgezeten uit hoofde van zijn functie.

-Bron: afdeling voorlichting ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen-