Kennis en vaardigheden belangrijk bij conflict beheersing visserijsector

12 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 april 2018 – Om vissers en pesoneelsleden de nodige kennis van conflictbeheersing bij te brengen heeft het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een driedaagse workshop georganiseerd.
Het thema is ‘Conflict Beheersing in de Visserijsector’

Conflicten doen zich overal voor en ook in de visserijsector is er regelmatig sprake van conflict en meningsverschillen. Om dat aan te pakken, is het van belang om over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. Zo kunnen conflicten geanalyseerd en beheerst worden, en ook kan ervoor gezorgd worden dat deze niet escaleren.
Door samen het visserijbeheer in Suriname te verbeteren, kan er gegarandeerd worden dat deze sector bloeiend en productief blijft.

De workshop is vandaag afgesloten met een certificaatuitreiking. Er hebben 18 personen deelgenomen.

-Bron: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-