Kinderspecialistische missie naar Brokopondo

14 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 13 april 2018 – Dertien kinderen van Brokopondo Centrum en omgeving zijn de afgelopen week gescreend op diverse voorkomende medische problemen zoals aangeboren afwijkingen, voedingsproblemen, ernstige luchtwegproblemen, maagdarminfecties en huidinfecties. Op basis van de bevindingen heeft de Kinderarts direct behandelingsafspraken gemaakt of de patiënt concreet verwezen voor verder onderzoek en specialistische behandeling in Paramaribo.

De pre-selectie van de kinderen is gedaan door het gezondheidsteam van de stg Medische Zending PHCS (MZ) in het afgebakend werkgebied, de regio Brokopondo, met de poli’s op onder andere Balingsoela en in Brokopondo Centrum.
Het team bestaat uit de gezondheidszorgassistenten, de ressortarts en de regiocoördinator die de uiteindelijke selectie maakt. Afhankelijk van de MZ-regio kunnen er gemiddeld 20-40 kinderen worden bekeken bij dergelijke missies.

In het kader van de samenwerking tussen MZ en goudonderneming, Surigold N.V., wordt jaarlijks het Project Cure georganiseerd. Als onderdeel daarvan werd de specialistische missie voor kinderen van 9-12 april gebracht naar regio Brokopondo.
Met de kindermissie is de drempel verlaagd voor betere toegang tot de specialistische gezondheidszorg, tot in de eigen leefomgeving.

-Bron: Medische Zending-