Minister Getrouw en Vaste Commissie Juspol praten over prioriteiten

20 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 20 april 2018 – Justitieminister, Stuart Getrouw, en de Vaste Commissie van De Nationale Assemblee (DNA) belast met aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), hebben op woensdag formeel kennisgemaakt. Daarbij is er van gedachten gewisseld over het beleid dat minister Getrouw wil gaat uitvoeren.

Tijdens deze meeting is gekeken naar de verschillende aandachtsgebieden, waarbij onder andere aan de orde kwam rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking, wetgeving, resocialisatie, motivatie van het personeel en verbetering van de interne en externe communicatie.
Uit de prioriteitsgebieden zal het ministerie een aantal speerpunten vaststellen dat echt prioriteiten geniet, waardoor de realisatie van zaken beter tot uiting kan komen.

Voorzitter van de Vaste Commissie Juspol, Rossellie Cotino, wilde graag meer weten hoe het zit met de wetgevingsproducten. De directeur van Justitie, Marriane Chin A Fat ging hierop in en gaf aan dat onder andere het Herziene Burgerlijk Wetboek reeds af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblee zal worden aangeboden.
Het lid Krishnakoemarie Mathoera van de Vaste Commissie die ook aanwezig was, benadrukte haar ondersteuning aan de bewindsman om te geraken tot een veiligere samenleving. Ze ziet ook dat het jeugdbeleid hoog op de agenda van het ministerie staat. Ten aanzien hiervan voegde de directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, aan dat Juspol bezig is met een integraal jeugdbeleid. Er zal binnen de verschillende ministeries nagegaan worden wat hun rol is, zodat het beleid op de juiste wijze gevoerd wordt.

Het is de bedoeling van de Vaste Commissie om het beleid van het ministerie van Justitie en Politie kritisch te begeleiden.

-Bronnen: ministerie JusPol/NII-