Minister Gopal orienteert zich op afdelingen Sport en Jeugdzaken

19 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 april 2018 – Minister Gopal heeft zich laten informeren over de uitdagingen waar het personeel voor staat en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden verricht. “Om met gemotiveerde personeelsleden aan de slag te gaan is het belangrijk na te gaan wat er precies aangepakt moet worden. Enkele faciliteiten moeten in place gebracht worden en accommodaties behoeven een facelift”, stelt minister Gopal.

Volgens de bewindsvrouw is het bijzonder dat ondanks de uitdagingen, het personeel toch de schouders onder het werk wil zetten. Zij motiveerde hun om de werkzaamheden naar eer en geweten te blijven verrichten, zodat het ministerie naar een hoger niveau getild kan worden.

Om de uitvoering op het ministerie te vergemakkelijken heeft minister Lalinie Gopal zich georiënteerd op verschillende afdelingen. Bij de onder directoraten Jeugdcentra, Sportaccommodaties & Ruimten, Recreatie & Sport (R&S) en Onderzoek, Informatie & Kadervorming (OIK) heeft de minister een rondleiding gehad.

-Bron: ministerie van Sport en Jeugdzaken-