Minister Soerdjan op werkbezoek in Nickerie

24 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 24 april 2018 – Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft zijn eerste werkbezoek achter de rug. Het afgelopen weekend heeft hij in Nickerie met verschillende diensten en actoren van de agrarische sector gesproken, teneinde een betere ontwikkeling van de sector te realiseren.

In Wageningen bezocht Soerdjan de Stichting Machinale Landbouw (SML), waar de Westland Sama Group momenteel bezig is met renovatie van de droog- en pelfaciliteiten. Binnenkort is de pellerij operationeel.

In Nieuw Nickerie heeft de bewindsman een ontmoeting gehad met zijn staf van het district, waar hij problemen heeft aangehoord en zijn beleidsvisie uiteen heeft gezet.

Tijdens het bezoek aan het pas geopend Openbare Slachthuis Nickerie te Zeedijk, heeft hij zich laten informeren over de capaciteit en de potentie die dit slachthuis heeft voor de directe omgeving en ook voor de export. De bewindsman is van mening dat via een publieke private partnerschap de nodige slachtlijnen, die op dit moment ontbreken voor dit slachthuis, kunnen worden aangeschaft.

Op het Anne van Dijk Rijstonderzoek Centrum (ADRON) heeft de minister met de directie gesproken over hoe er meer gehaald kan worden uit ons rijst onderzoekscentrum.

Eveneens zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de visserijsector in Nickerie, en ook de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), de Vereniging Padie Producenten (VPP), de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE) en de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE).

Met de verschillende diensten en actoren zijn er reeds afspraken gemaakt over welke weg gevolgd zal worden om de sector in zijn geheel vooruit te helpen. Ook zal er geregeld overleg plaatsvinden.

-Bronnen: ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij/NII-