Multipartiete aanpak tegen kinderarbeid

14 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 14 april 2018 – Het ministerie van Arbeid beschikt over informatie dat ongeveer 3% van de kinderen, arbeid verricht in plaats van naar school te gaan.
Het ministerie weet uit ervaring dat kinderen die werken nauwelijks in staat zijn om iets aan hun situatie te veranderen. Ook zullen ze als volwassenen minder mogelijkheden hebben om bij te dragen aan hun eigen onderhoud en aan de economie van ons land.

Minister Soewarto Moestadja heeft daarom de ‘Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid’ opnieuw bemenst. Volgens hem is de instelling van deze interdepartementale en multipartiete commissie noodzakelijkheid.
Bij die gelegenheid zei de minister dat het een doorgeprikte illusie is om ervan uit te gaan dat alleen het ministerie van Arbeid kinderarbeid kan uitbannen.
Als de handen niet ineen worden geslagen vanuit verschillende sectoren en op multipartiet niveau, zullen wij als land ook niet in staat zijn om de spijker op de kop te slaan in het belang van het kind, hield hij de commissie voor.

Eén van de voornaamste voorwaarden om kinderarbeid tegen te gaan, is ervoor zorgen dat er een goed wettelijk kader is ter bescherming van kinderen in ons land.
Voor wat het ministerie van Arbeid betreft is volgens Moestadja het voorwerk hiertoe reeds gedaan, doelend op verdragen die intussen zijn geratificeerd en wetsproducten die hieruit voortvloeien. Hij noemt in dit verband de ratificaties van twee belangrijke verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 2006 en 2018: het verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid en het verdrag dat betrekking heeft op minimum arbeidsleeftijden. Deze ratificaties hebben mede geresulteerd in het slaan van een staatsbesluit over gevaarlijke Arbeid en een wetsvoorstel ‘Arbeid door Kinderen en Jeugdige Personen’ , die nu in behandeling wordt genomen door De Nationale Assemblee.

De leden van de ‘Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid’, die een zittingsperiode heeft van 3 jaren, zijn: Genti Mangroe (voorzitter/Arbeid), Maisa Wijngaarde (Arbeidsinspectie), Herman Edoo (Justitie en Politie), Bruce Sariredjo (Sociale Zaken), Nunzio Koningsbloem (Onderwijs Wetenschap en Cultuur), Telina Cooten (Regionale Ontwikkeling), Helen Doelwijt (VSB), Roy Haverkamp (RAVAKUR), Mirjam Lieuw Kie (ADEK), Sulakshana Sewkaransing (Arbeid) en G. Lie Kwie Sjoe ( Natuurlijke Hulpbronnen).
De commissie zal spoedig worden uitgebreid met vertegenwoordigers van het ministerie van Sport en Jeugd Zaken en het Kabinet van de President.

-Bron: ministerie van Arbeid-