Nationale Ontwikkelingsbank beschikt weer over RvC

27 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 april 2018 – Na 17 jaar is donderdag op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), de Raad van Commissarissen (RvC) van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) weer geïnstalleerd.
De laatste RvC van deze bank werd benoemd in 2001, waardoor de laatste goedgekeurde jaarrekeningen dateren van 1996.
De huidige directeur van de NOB, Wonnie Boedhoe, heeft tijd noch moeite gespaard om deze installatie een feit te laten zijn. Zij heeft daarbij de volle ondersteuning gehad van de minister van Financiën.

Minister Hoefdraad benadrukte bij dit moment het belang en de rol van een Nationale Ontwikkelingsbank voor een land en refereerde naar de bijdragen en succesverhalen van Ontwikkelingsbanken in onze regio. Hij gaf aan dat de NOB zich in de komende periode primair zal richten op twee aspecten, namelijk: investeringen ten behoeve van ondersteuning en facilitering van Surinamers en ter ontwikkeling van het menselijk kapitaal.

Vanwege het belang van de ontwikkeling van Surinamers wordt met behulp van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een programma geformuleerd ter versterking van de NOB en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van faciliteiten afgestemd op de behoeften van de Surinamers in Suriname.

De benoemde leden van de RvC zijn: dhr. S. Mungra (President-Commissaris – Kabinet Vice President), mw. I. Sandel en mw. J. ten Berge (Ministerie van Financiën), dhr. S. Lee (Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme), dhr. M. Telting (Bedrijfsleven), mw. Ch. Akkal (Kabinet Vice President) en dhr. R. Narain (Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-