NDP jongeren voeren sociaal schoonmaak project uit

22 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 22 april 2018 – President Desiré Bouterse heeft gisteren een bezoek gebracht aan het Gemeenschapshuis Albuflo , van waaruit NDP jongeren opereren.

Door middel van een sociaal project worden buurtbewoners van het ressort Beekhuizen in de gelegenheid gesteld om grof- en zwerfvuil op de berm te plaatsen.
Vervolgens hebben de jongeren, ondersteund door een groep gedetineerden, het vuil opgeruimd. Waar nodig, zijn seniore burgers ondersteund om het vuil op de berm te plaatsen. Deze groep jongeren zal in vier weekenden het geheel ressort ontdoen van vuil.

President Bouterse sprak veel lof uit over het project dat een initiatief is van de NDP-jongeren. Hij wees erop dat hij enorm onder de indruk is van hetgeen bewerkstelligd is door deze jonge Surinamers. De gedachte “Wat kan elk individu doen voor het land in plaats van wat het land kan doen voor het individu” komt met dit project heel goed naar voren, zei de president.

Behalve enkele partijtoppers was ook de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Patrick Pengel aanwezig. Hij prees de jongeren voor het initiatief dat zij ondernemen en verzekerde de jongeren van alle mogelijke ondersteuning vanuit zijn departement.
Ramon Abrahams, ondervoorzitter van de politieke organisatie, riep de jongeren op om jongeren in andere ressorten aan te wakkeren dit initiatief ook uit te voeren in hun ressort.

Dwight Prade, een van de coördinatoren van de schoonmaakactie, deed een oproep aan de leiding van de partij om “milieu en volksgezondheid” als vijfde zuil toe te voegen aan de vier zuilen waar de partij bekend om staat. Vanwege het belang van dit sociaal project zijn ook jongeren van andere politieke partijen benaderd om een bijdrage te leveren.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut, NII-